مرکزاطلاعات فنی امورگمرکی
منوی اصلی
صفحه نخـــــست
چــــاپ صفــــحه
خـــانه كردن وب
ذخـــــیره صفحه
پـست الکترونیک
بایگـــانی مطالب
در باره ی ما

به سایت من خوش آمدید، امیدوارم در شاهراه عضمت حرکت کنید، پرواز در آسمان بینش، غرق شدن در اقیانوس ادراک، گذشتن از شهوات حیوانی، پرداختن به خودسازی انسانی ،رسیدن به پل تواضع ، نیکی و فضیلت، ساختن از خویشتن یک شمع واقعیت، واردشدن درگردشگاه آزادی وبی نیازی را برای همه در کشور پهناورایران آرزو می کنم و شمارا به خدای بزرگم می سپارم
موضاعات
امور گمرکی کتب امورگمرکی نرم افزارهای امورگمرکی بخشنامه های امورگمرکی دانشجویان امورگمرکی رویه های امور گمرکی قوانین ومقررات امورگمرکی اخبار امورگمرکی کنوانسیونهای امورگمرکی سازمانهای موازی با گمرک استاندارد وتحقیقات صنعتی انرزی اتمی اداره بنادر ودریانوردی نیروی انتظامی قرنطینه انسانی قرنطینه حیوانی اداره بهداشت جهادکشاورزی محیط زیست سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور راه آهن سازمان هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی ادارات کل هواپیمایی کشوری وزارت بازرگانی وزارت اموراقتصادی ودارایی شرکت های بیمه سایر شرکت های طرف قرارداد گمرک دوایرگمرک سرویس ارزیابی گمرک سرویس واردات سرویس صادرات سرویس ترانزیت درب خروج اموربندری ورود موقت مرجوعی بازبینی کابوتاژ کارنه تیر کارنه دوپاساژ تخلیه وبارگیری صندوق پته و پروانه بایگانی راکد سرویس مکاتبات سرویس ارزیابی قضایی سرویس مسافری سطوح مدیریتی ناظرگمرکات استان مدیرکل گمرک ... معاونت اداری ومالی معاونت قضایی وحقوقی معاونت صادرات ... معاونت ترانزیت ... سایر سطوح مدیریتی وسرپرستی پرسنلی گمرک ارزیاب کارشناس امورگمرکی بارشمار(متصدی کنترل بار) بازبین بازرس حسابرس امور دفتری سایر قوانین ومقررات مرتبط با گمرک مسایل متفرقه فرهنگ درستکاری مبارزه با رشوه خواری شایسته سالاری در گمرک نوابغ ونخبگان گمرک شناسایی نخبگان چگونگی شناخت نخبگان گمرک چگونگی بکارگیری نخبگان پیشنهادات سازنده - به سازمان گمرک انتقادات سازنده - به گمرک چگونه برگمرکات کشور مدیریت کنیم موانع ومشکلات گمرک نشست ها وسمینارهای گمرکی گوشزد به مسئولین گمرک معرفی گمرکات معرفی کارمندان گمرک (در نظام شایسته سالاری) معرفی اساتید صاحب نظر در گمرک چهره های برتر گمرک سیستمها ی گمرکی آسیکودا ارزش ماده 14 سایرسیستم های گمرکی مبادی ورودی وخروجی مبادی رسمی مبادی غیررسمی واردات صادرات ترانزیت مرجوعی آمار گمرک واردات ترانزیت صادرات مرجوعی ورودموقت مسافری قاچاق کابوتاژ کسردریافتی استرداد پرسنلی آمارمتفرقه کارنه دوپاساژ کارنه تیر تجزیه وتحلیل آمار سیستم های کنترلی گمرک سندچشم انداز گمرک اسناد راهبردی گمرک اتاق مهندسی تفکر تعرفه وطبقه بندی کالا(سیستم اچ.اس) فارسی انگلیسی انگلیسی وفارسی یادداشتهای توضیحی قواعد طبقه بندی کالا تعرفه الفبایی کالا-فارسی تعرفه الفبایی کالا-انگلیسی منشور اخلاقی گمرک چارت سازمانی گمرک تاریخچه گمرک سوابق تاریخی گمرک وظایف گمرک وظایف اصلی وظایف فرعی وظایف ترکیبی فرهنگ امورگمرکی حق العمل کاری - ترخیص کاری انواع گمرکات گمرکات دریایی گمرکات هوایی گمرکات زمینی گمرکات امانات پستی قوانین ومقررات امورگمرکی مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور قانون امورگمرکی آئین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مقررات صادرات وواردات قانون حمل ونقل وعبور... آئین نامه اجرایی قانون حمل ونقل و... قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قانون ومقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی قانون ومقررات مناطق ویژه اقتصادی نحوه فروش کالای قاچاق مکشوفه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر قانون گذرنامه قانون عبورغیرمجازازمرز قانون اتباع بیگانه قانون انحصاربازرگانی خارجی قانون الحاق ایران به کنوانسیون... مقررات ورود وصدوراموال فرهنگی واشیا’ عتیقه مقررات کیفری از قانون دریایی ایران کنوانسیون حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده معاملات ارزی-قوانین پولی ومالی قوانین ومقررات دخانیات قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی شرکت نفت قانون ساماندهی مبادلات مرزی قانون بودجه چک لیست وظایف گمرک وظایف کارشناس بودجه وظایف ارزیاب وظایف کارشناس امورگمرکی وظایف مسئولین سرویس ارزیابی وظایف معاونین فنی گمرک وظایف بازبین وظایف بایگان گمرک وظایف انباردار وظایف اپراتورکامپیوتر وظایف ارزیاب گمرک امانات پستی وظایف امین اموال وظایف حسابدار وظایف کارشناس بودجه وظایف کارشناس حقوقی وقضایی وظایف کارشناس مسئول ترانزیت وکارنه تیر وظایف کارشناس مسئول ارزش وظایف کارشناس مسئول امورگمرکی وظایف متصدی امورقضایی وظایف مسئول انبار وظایف مسئول دفتر وظایف ناظرگمرکات وظایف مدیرکل گمرک وظایف معاون اداری ومالی وظایف معاون فنی امورگمرکی وظایف حراست وامورانتظامی وظایف روابط عمومی وظایف دبیرخانه نرخ رسمی ارز تبلیغات حق العمل کاری سایر تبلیغات اصطلاحات بین المللی گمرکی فروشگاههای آزاد بیع متقابل(buy back) دامینگ ثبت سفارش کالا سازمان جهانی گمرک سازمان تجارت جهانی(WTO) سازمان مالکیت حقوق معنوی اینکوترمز سازمان حمایت از مصرف کنندگان قاچاق مشروبات الکلی قاچاق موادمخدر قاچاق ماهواره قاچاق کالا وارز قانون مبارزه با قاچاق انسان جرایم کالای قاچاق قاچاق دارو قاچاق البسه ونشانه ها وقانون آن قاچاق طلا ونقره وارز وجواهرات قانون شکار وصید قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچیان مسلح قاچاق ارزمسافری قانون مجازات مرتکبین قاچاق قانون تجارت قانون مجازات اسلامی قانون اساسی قانون مالیات برارزش افزوده اعتبارات اسنادی وگشایش اعتباری اسناد ضمیمه اظهارنامه بارنامه ترخیصیه قبض انبار ثبت سفارش گواهی مبداء گواهی بهداشت مجوزانرژی اتمی مجوزقرنطینه مجوزحمل ونقل مجوزافلاتوکسین سایر مجوزهای قانونی بیمه نامه فاکتور پروفرما گواهی بازرسی تعیین ماهیت کالا پیش نویس اظهارنامه وکالتنامه کارت بازرگانی کارت حق العمل کاری سایر اسناد ضمیمه اظهارنامه کارت حق العمل کاری کارت ملی آزمون حق العمل کاری آزمون ها ی امورگمرکی ویژه ارزیابان امور گمرکی ویژه کارشناسان امورگمرکی ویژه کارشناسان حقوقی وقضایی ویژه کارشناسان اداری ومالی حق العمل کاران پایان نامه های کارشناسی ارشد-امورگمرکی تحقیقات دانشجویی-امورگمرکی گمرکات اجرایی کشور گمرک شهید رجایی گمرک خرمشهر گمرک شهید باهنر گمرک بوشهر گمرک بوشهر گمرک انزلی گمرک بازرگان گمرک بندرامام گمرک فرودگاه امام گمرک آبادان گمرک لنگه گمرک قشم گمرک کیش گمرک اهواز گمرک بجنورد گمرک سرخس گمرک دغارون گمرک لطف آباد گمرک باجگیران گمرک سمنان گمرک چابهار گمرک بوشهر اینکوترمز واردات درمقابل صادرات واردات به صورت گشایش ارزی واردات به صورت بدون انتقال ارز واردات از طریق مناطق آزادتجاری -صنعتی واردات از طریق مناطق ویژه اقتصادی واردات از طریق تعاونی مرزنشینان واردات مبادلات ژیله وری واردات ازطریق بازارچه های مشترک مرزی واردات ازطریق پست واردات ازطریق مسافری سایرصورواردات کالا به کشور واردات ملوانی فرهنگ جامع امورگمرکی زبان تخصصی امورگمرکی مسیرهای ورودکالا مسیرسبز مسیرزرد مسیرقرمز مسیرآبی سندواحداداری(اظهارنامه SAD) دانش نوین امورگمرکی آموزش-امورگمرکی خاطرات کارمندان - امورگمرکی سمینارها - گمرک دوره ای آموزشی امورکلاسیک ودانشگاهی - امورگمرکی اظهارنظرصاحب نظران امورگمرکی معرفی منابع آموزشی (گمرک ) تشریفات گمرکی - گمرکات بین المللی معرفی گمرکات برترجهانی سازمانهای بین المللی گمرکی ایده های نوین گمرکی تجربیات امورگمرکی تقدیرازکارمندان بازنشسته گمرک فرهنگ درستکاری درگمرک خصوصی سازی درگمرک واگذاری قسمتی از وظایف گمرک به سازمانهای موازی گمرک تطابق گمرک ایران با گمرکات جهانی وعده های مقامات ارشدگمرک ایران اتاق مهندسی فکر معرفی مدیران گمرک معرفی کارمندان گمرک دراین قسمت مشکلات را به گوش مسئولین می رسانیم معرفی دانشجویان ممتاز رشته گمرک معرفی سیستم های گمرکی سیستم ارزش ( سیستم وب بنیاد ) سیستم آسیکودا دبیرخانه مکانیزه دبیرخانه مکانیزه سیستم آمار سیستم حقوقی وقضایی سیستم اطلاعات مدیریت دوره های کلاسیک امورگمرکی - کاردانی امورگمرکی - کارشناسی امورگمرکی دوره ارزیابی منابع درسی دوره کاردانی منابع درسی دوره کارشناسی گمرک زیبا ساز نوشته ها و متون امورگمرکی علی نویدی لاهیجانی معرفی دانش آموزان ممتازکارمندان گمرک محمد نویدی سایت های مرتبط با امورگمرکی سایت های جهانی(بین المللی) سایت های گمرکات اجرایی کشور سایت های داخلی گمرک بجنورد طرح جامع گمرک نوین 1 طرح جامع گمرک نوین 2 گمرک وطرح تکریم سند راهبردی گمرک بسته های سیاستی وحمایتی خط مشی کیفیت گمرک منشوراخلاقی کارکنان گمرک دانشگاه مجازی گمرک-مرکزاطلاعات فنی امورگمرکی کاملترین لینکهای سازمانهای جهانی مرتبط با گمرک خرید کارت شارژایرانسل-همراه اول-تالیا سرویس های بانکی اینترنتی پرداخت انواع قبوض واریز به حساب انتقال کارت به کارت شارژایرانسل-همراه اول-تالیا پرداخت اقساط دریافت مانده کارت سایر خدمات بانکی قانون بیمه قانون تجارت الکترونیکی قانون دریایی ایران قانون مبارزه باپولشویی قوانین پولی وبانکی قانون ساماندهی مبادلات مرزی قانون مقررات صادرات وواردات آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات گمرک گذشته - گمرک کنونی!؟!؟ خرید جیپ و آمبولانس برای گارد مسلح گمرک (سال 1336) هارولد گراشام تبعه امریکا -رییس گمرک ایران ‌قانون تجدید کنترات 12 نفر مستخدمین بلژیکی اداره کل گمرکات سال‌های 2536 و 2537 -گمرک آستارا خریدجیپ برای اداره کل گمرک(سال 1334) خرید اتومبیل برای مدیر کل گمرک(سال 1334) ‌تصمیم کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل گمرک(سال1334) پرداخت فوق‌العاده به پلیس و بازرسان پلیس گمرک ‌قانون اجازه استخدام مستخدمین بلژیکی جهت اداره گمرکات ‌قانون اجازه خرید لوازم مورد احتیاج گمرک-1346 اجرای قانون بازنشستگی غله برای گمرک قانون تجدید کنترات دوازده نفر مستخدمین بلژیکی ‌قانون اعتبار برای خرید قایق خودرو جهت گمرک بندر پهلوی قانون انتقال گمرک و سازمان بنادر به دارایی ‌قانون برقراری ماهی ده تومان شهریه درباره وراث محمدعلی سوار گمرک اواچپق ‌قانون برقراری مستمری درباره وراث قانونی مرحوم ناصر لشگری کارمند اداره کل گمرک ‌قانون پرداخت کمک‌خرج به رییس و سه نفر مستخدمین سابق بلژیکی گمرکات ‌قانون تأسیس پلیس گمرک ایران ‌قانون تجدید کنترات چهار نفر مستخدمین گمرک ‌قانون تجدید کنترات مسیو هونن بلژیکی جهت خدمت اداره گمرک ‌قانون تصویب مبلغ دو هزار و یک صد و چهل تومان اعتبار برای احداث بنای جدید محل مخزن و شعب گمرک قشم ‌قانون تغییر نام اداره کل گمرک ‌قانون راجع به اصلاح عنوان سازمان پلیس گمرک به نگهبانی و انتظامی ‌قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت ‌قانون راجع به واگذاری دو فروند هواپیمای گمرک به باشگاه خلبانی کشوری ‌قانون واگذاری دو دستگاه ماشین آب‌شیرین‌کن اداره کل گمرک به شهرداری بوشهر ‌مستمری مسیو ژرژ بنتان رییس گمرک ارومیه و عیال و اولاد مشارالیه. چگونگی ورود به مدیریت سایت یاوبلاگ خصوصی سازی در گمرک اظهارنامه اظهارنامه اجمالی اظهارنمامه بین المللی (مدل تیف) اظهارنامه عمومی هواژیما اظهارنامه عمومی کشتی اظهارنامه کالای تجاری اظهارنامه گواهی شده مبدا اظهارنامه گمرکی اظهارنامه مالیاتی اظهارنامه مبدا اظهارنامه متمم اظهارنامه محموله(بار) اظهارنامه ورود یا خروج کالا اظهارنامه کالاهای توشه ای وملزومات اظهارنامه ضمیمه اظهارنامه کالای عبوری اظهارنامه عبورخارجی اظهارنامه اجمالی کالای عبوری سند واحد اداری اظهارنامه ورود قطعی(واردات) اظهارنامه ورود موقت اظهارنامه مرجوعی اظهارنامه کالای متروکه اظهارنامه ترانزیت داخلی اظهارنامه ترانزیت خارجی اظهارنامه کالای کابوتاژی ارزشگذاری بین المللی کالاهای وارداتی معاملات هفتگانه گمرکی بزرگترین مرکز جهانی آمارگیر سایت ووبلاگ طول عمر هر انسان قانون جدید امور گمرکی تست آنلاین انواع کدهای جاوا اسکریپت بازدیدکنندگان جهانی سایت نصب قانون جدید امور گمرکی روی مبایل تقدیر وتشکرهای غیر واقعی از سازمانها اداره بنادر ودریانوردی آيين‌نامه نحوه اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي در روابط خارجي مدیریت منطقه آزاد ارس منطقه آزاداروند سوئیفت چیست فاینانس قاوانین گمرکی فدرال روسیه سرمایه گذاری خارجی منطقه آزاد تجاری وصنعتی ماکو ساتنا امضاء دیجیتالی قوانین ومقررات ایرانیان خارج از کشور قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو موافقتنامه ایران وترکیه در زمینه قاچاق قانون عضویت ایران درشورای حمل ونقل قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات اساسنامه اتحادیه تعرفه ای حمل ونقل بار با راه آهن اروپاوآسیا مقررات گمرکی کشورترکیه واردات بی رقیب تعرفه های بیهوده مکتب مرکانتیلیسم صادرکنندگان ملی(قهرمانان ملی) تعرفه یک ستونی یا چند ستونی ؟کدامیک ؟ بیش بود ارزش تنزل ارزش کالای ورودی طرح شبنم اظهارنظر مغرضانه مامورین نیروی انتظامی دخصوص قاچاق کالا اظهارنظر مغرضانه مامورین گمرک درخصوص قاچاق کالا حوزه فعالیت پلیس اینترپو (ICPO) طرح های ابتکاری گمرک سبز مرکز منطقه ای مبارزه با جرایم فرامرزی آژانس بین اللمللی انرژی اتمی دلایل مدیریت واردات انقلاب مدیریتی ( تئوری جدید گمرک نوین) اشعارودلنوشته های میریت سایت یارانه پنهان ورانت خواری اقتصادی-سیستم دونرخی ارز اصل شتاب تجارت خارجی بازارسیاه مجوز ثبت سفارش مدیریت بر مجوز واردات روادید تجاری وترانزیت اطلاعات سودمند ورود به کشورها شرایط وچگونگی مسافرت به کشورهای جهان آذربایجان آرژانتین آلمان افغانستان اتریش ارمستان اسلوونیا اندونزی ایتالیا ایرلند اردن هاشمی اروگوئه اکراین بحرین برزیل بلژیک بلغارستان بوركينافاسو پاکستان پرتغال تایلند تایوان ترکمنستان سریلانکا سوئیس سوریه سودان سنگال کانادا کرواسی کره جنوبی کره شمالی کلمبی کوبا کویت کنیا گرجستان لبنان لهستان لیبی مالزی مراکش مکزیک مصر نروژ نیجریه نیوزیلند واتیکان ونزوئلا هلند هند یمن یونان ازبکستان اسپانیا استرالیا جمهوری اسلواک امارات متحده عربی انگلستان بحرانهای اقتصادی در برخی از کشورها– قسمت اول نظارت آسان بر عملکرد گمرکات اجرایی کشور
پیوند وبلاگ
هاست لینوکس ارزان">هاست لینوکس ارزان
مرداب آبکنار
مدیریت سایت دانشگاه مجازی گمرک
اتحادیه پستی جهانی (UPU)
استاندارد سازمان ملل متحد برای تجارت و کسب و کار الکترونیکی
فدراسیون جهانی تجارت نقطه ای(نقطه تجاری)
سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)
سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO)
آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)
کمیسیون اقتصادی اروپا (UNECE)
دفتر مواد مخدر و جرایم (UNODC)
اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده
شفافیت بین الملل
سازمان بین المللی استاندارد (ISO)
فدراسیون بین المللی کارگزاران گمرک
اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)
انجمن بین المللی حمل و نقل خطوط هوایی (IATA)
جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC)
اتحادیه اروپا مربوط به گمرک...
اتحادیه اروپا
بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا (کومسا)
گمرک آسه ......
انجمن کشورهای جنوبی شرق آسیا (آسه آن)
بانک جهانی
آژانس سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW)
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)
صندوق بین المللی پول (IMF)
کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر از فون و فلور وحشی (CITES)
مدیریت وبلاگ
سازمان جهاني گمرك
بخش آسيا و اقيانوسيه سازمان جهاني گمرك
سازمان تجارت جهاني
جامعه اقتصادي اروپا
سازمان جهاني ايرو
سازمان آنكتاد
پروژه آسيكودا
سازمان حمايت از حقوق مالكيت معنوي
دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل
اتحاديه پست جهاني
تالیفات علی نویدی
نرم افزارها - امورگمرکی-واردات -صادرات-ترانزیت-ورودموقت-مرجوعی
گالری عکس - علی نویدی
فهرست -قیمت نرم افزارها وکتب امورگمرکی برای خرید
مرکزفروش کتب ونرم افزارهای امورگمرکی
وبلاگ امور گمرکی
سایت تخصصی امورگمرکی
ردیاب مخفی
دکوراسیون داخلی کناف
زنون قوی
چراغ لیزری دوچرخه
لیست پروژهای ساختمانی
سایت همسریابی
ثبت آگهی
چت

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان مرکزاطلاعات فنی امورگمرکی(گمرک -واردات-صادرات- ترانزیت و...) و آدرس customs-navidi.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.


فال حافظ

جوک و اس ام اس

قالب های نازترین

زیباترین سایت ایرانی

جدید ترین سایت عکس

نازترین عکسهای ایرانی


آرشیو ماهیانه
هفته سوم بهمن 1400
هفته چهارم دی 1399
هفته اول بهمن 1399
هفته سوم بهمن 1399
هفته دوم دی 1399
هفته سوم دی 1399
هفته دوم بهمن 1399
هفته چهارم دی 1399
هفته سوم دی 1399
هفته چهارم دی 1395
هفته سوم بهمن 1395
هفته چهارم بهمن 1394
هفته چهارم دی 1394
هفته سوم بهمن 1394
هفته دوم بهمن 1394
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم بهمن 1393
هفته اول بهمن 1393
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم بهمن 1393
هفته اول بهمن 1393
هفته دوم دی 1393
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم دی 1393
هفته دوم دی 1393
هفته اول بهمن 1393
هفته سوم دی 1393
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم بهمن 1393
هفته دوم بهمن 1393
هفته چهارم دی 1393
هفته دوم دی 1393
هفته چهارم دی 1393
هفته دوم دی 1393
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم بهمن 1393
هفته دوم بهمن 1393
هفته چهارم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته سوم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته دوم دی 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته اول بهمن 1391
هفته سوم دی 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته دوم دی 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته دوم دی 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته سوم دی 1391
هفته دوم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته سوم دی 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته سوم دی 1390
هفته چهارم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته چهارم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته دوم دی 1390
هفته چهارم بهمن 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته چهارم بهمن 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
نویسندگان
نویسندگان
پیوند وبلاگ
علی نویدی
دانشگاه مجازی گمرک
ازسرزمین نور
سایت تخصصی امورگمرکی
کناف
ام دی اف
فضای سبز باغ ویلا
اطلاعات ساختمانها
خرید از علی اکسپرس

:: تمام پیوندها ::
طراح قالب و کد های جاوا...

كاربران آنلاين: نفر
تعداد بازديدها:
RSS

طراح قالب و کد های جاوا...

Www.LoxBlog.Com

کد های وجاوا :

خبرنامه وب سایت:

free counters
قالب میهن بلاگتقویم جلالی


فال انبیاء

فال حافظ- اشاره اي فرما

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
فال انبیاء


فال حافظ- اشاره اي فرمانقشه آنلاین تهران
آمارلحظه اي جهان

a.navidi@ymail.com


آدرس تلگرام

آدرس تلگرام مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی :

 

https://telegram.me/fmailcom


سیستم معافیت وکنترول گذرنامه ای امور مسافری

سیستم معافیت وکنترول گذرنامه ای امور مسافری

 

 


A.T.A سامانه هوشمند کارنه

A.T.A سامانه هوشمند کارنه

 


انجمن کارشناسان عالی امورگمرکی وبنادر

امکانات جدید ولحظه ای در 3/8/(1395(این امکانات هم اکنون راس ساعت 6:20دقیقه غروب اضافه شده است))
درانجمن کارشناسان عالی امورگمرکی وبنادر
درهمین لحظه امکانات ذیل در انجمن عالی کارشناسان امور گمرکی و....بارگزاری شده است
•  نخبگان،اساتید وپژوهشگرزان علمی گمرم
•  سوابق تحصیلی
•  سوابق اشتغال
•  سوابق آموزشی
•  سوابق پژوهشی
•  تالیفات / ترجمه
•  مقالات منتشره
•  فرهنگنامه گمرک
•  اساتیدد تایید کننده دانشگاهی و پژوهشی
•  اساتید وپژوهشگران محققی که می شناسید
•  فرهنگنامه گمرک
•  بخشنامه های کامل امور گمرکی برحسب روز/ماه/سال
افرادی که صرفا اقدام به ثبت نام در سامانه نمایند با کلمه عبور ونام کاربری ساخته شده می توانند وارد سامانه شده واز امکانات جدید انجمن بهره برداری نمایند.از قسمت راهنمای سامانه برای ورود به سامانه اصلی بهره برداری نمایید.

آدرس :
 http://80.69.243.246:9111/dbo_dostan_list.php

کانال شهرک جهانی گمرک
-  شهرک جهانی گمرک تنها کانال تخصصی ومنحصر بفرد امور گمرکی در کشور است
-  به شهرک جهانی گمرک بپیوندید
-  دوستان خودرا به این کار ترغیب کنید
-  این کانال را به دانشجویان ودوستان گمرکی وسایر دست اندرکاران تجاری کشور معرفی کنید
-  این کانال اطلاعات و امور گمرکی،بندری،کشتیرانی،استاندارد،بازرگانی،سازمان های موازی با گمرک در امور تجاری را تحت پوشش قرار می دهد
-  نوشته ها،پاین نامه ها وتحقیقات خودرا برای نشر در اختیار شهرک جهانی گمرک قرار دهید

https://telegram.me/fmailcom
با ما همراه باشید تا بزودی بتوانید به طور رایگان از تسهیلات نرم افزاری سامانه های شهرک جهانی گمرک  استفاده نمایید

شهرک جهانی گمرک
بزرگترین سامانه های هوشمند والکترونیک در زمینه امور گمرکی،بازرگانی وتجارت در بین 200 کشور دنیا


فهرست کامل بخشنامه های واردات / صادرات از سال 1388 الی 1395

فهرست کامل بخشنامه های واردات / صادرات
از سال 1388 الی 1395
آدرس سامانه برای جستجوی بخشنامه ها


http://80.69.243.246:9110/varedat88_list.php

https://telegram.me/fmailcom

شهرک جهانی گمرک
بزرگترین سامانه های هوشمند والکترونیک در زمینه امور گمرکی،بازرگانی وتجارت در بین 200 کشور دنیا


فهرست کامل بخشنامه های واردات / صادرات از سال 1388 الی 1395

فهرست کامل بخشنامه های واردات / صادرات
از سال 1388 الی 1395


آدرس سامانه برای جستجوی بخشنامه ها


http://80.69.243.246:9110/varedat88_list.php

 

آدرس تلگرام شهرک جهانی گمرک
https://telegram.me/fmailcom

شهرک جهانی گمرک
بزرگترین سامانه های هوشمند والکترونیک در زمینه امور گمرکی،بازرگانی وتجارت در بین 200 کشور دنیا


کانال شهرک جهانی گمرک در تلگرام

https://telegram.me/fmailcom


کانال شهرک جهانی گمرک

شهرک جهانی گمرک اقدام به ایجاد یک مرکز ،کانال وگروه گفتگو تحت عنوان ((شهرک جهانی گمرک / تحت وب ))بدون نیاز به شماره مبایل اقدام نموده است که امکان تبادل اطلاعات ماندگار ،قابل دسترسی ،جستجوو... در هر شرایطی از روز یا شب فراهم می باشد وهرکدام از افراد نیز دارای پنل جداگانه،نام کاربری وکلمه عبور منحصر به فرد خواهند بود.
برای عضویت به آدرس ذیل بروید ویک حساب کاربری ایجاد و با حساب کاربری خود وارد سامانه ((گروه شهرک جهانی گمرک)) شوید وبا وارد شدن به سامانه می توانید پیام بگذارید ویا مثل تلگرام سوالات،ایده ها ،نظرات،پیشنهدات وانتقادات خودرا در سامکانه ثبت تا دیگران نظر بد هند یا اینکه به با رفتن به اعلام نظر بالای پنجره هر موضوع پاسخگوی نظرات دیگران شوید. البته در روز های آتی پنل شما کامل وامکانات جدید ذیل جهت استفاده عموم به سامانه اضافه می شود.با توجه به اینکه این سامانه هیچ محدودیتی در پذیرش اعضاء ندارد ولی این شهرک صرفا قصد دارد برای  تعداد محدودی تسهیلاتی را تحت عنوان حق بهره برداری از امکانات سامانه در نظر بگیرد ومعمولا این امتیازات برای دوستانی به اشتراک گذاشته می شود که هم اکنون عضو شهرک جهانی گمرک در تلگرام هستند
برای عضویت پس از حساب کاربری سعی کنید در ساعات اولیه اقدام به تکمیل بانک تلفن اختصاصی که همان اطلاعات عضویت شما می باشد اقدام نمایید تا بعدها بر اساس آن بتوانید از تسهیلات سامانه استفاده کنید.

آدرس :
http://80.69.243.246:5555/Copy_of_dbo_sahktemail1_list.php?language=Farsi


مزایای عضویت در شهرک جهانی گمرک :
-  مشارکت در طرح سوالات شخصی در سامانه
-  اعلام نظر به پیام های گروه
-  بهره برداری رایگان از سیستم یادداشت های توضیحی
-  بهره برداری از بزرگترین سامانه هوشمنتد تعرفه منحصر به فرد فارسی کالا
-  استفاده رایگان از سیستم اولویت بندی کالا
-  استفاده از سیستم تعرفه 2010
-  استفاده از سیستم تعرفه 2011
-  استفاده از سیستم تعرفه 2012
-  استفاده از سیستم تعرفه 2013
-  استفاده از سیستم تعرفه 2014
-  استفاده از سیستم تعرفه 2015
-  استفاده از سیستم تعرفه 2016
-  استفاده از سیستم بخشنامه های 80ساله کشور
-  استفاده از سامانه فی میل اختصاصی
-  استفاده از کلیه قوانین ومقررات تجاری کشور / تحت وب
-  استفاده از سامانه های ارزشگذاری واقعی کالا
-  •  برنامه نصب وراه اندازی
-  •  سامانه هوشمند اداری ومالی
-  •  سیستم تمام الکترونیک واردات کالا-برنامه اصلی
-  •  سامانه هوشمند ورود موقت کالا - واردات موقت کالا
-  •  سیستم هوشمند والکترونیک ترانزیت داخلی
-  •  سامانه هوشمند پنجره واحد بندری
-  •  سیستم هوشمند مبارزه با مواد مخدر-برنامه اصلی
-  •  سامانه هوشمند پنجره واحد تجاری
-  •  سامانه الکترونیک فی میل-جایگزینی برای ایمیل
-  •  سیستم هوشمند ترانزیت خارجی
-  •  سیستم هوشمند والکترونیک خروج موقت
-  •  سیستم الکترونیک صادرات قطعی
-  •  سیستم هوشمند کالای کابوتاژی
-  •  سیستم هوشمند کالای مرجوعی
-  •  سیستم الکترونیک انتقال مستقیم
-  •  سیستم انتقال غیر مستقیم
-  •  سیستم هوشمند دفاتر گمرکی - ملوانی
-  •  سیستم هوشمند دفاتر گمرکی - مبادلات مرزی
-  •  سیستم هوشمند دفاتر گمرکی - تعاونی مرزنشینان
-  •  سامانه صوتی وتصویری
-  •  پرسش وپاسخ گمرکی
-  •  سامانه تحقیقات تعرفه
-  •  سامانه ثبت پایان نامه،تحقیقات علمی ومقالات
-  •  سامانه ایرانی ایمیل یا جیمیل اختصاصی
-  •  سامانه تعرفه صوتی کالا
-  •  سامانه امضاء زنده الکترونیکی
-  •  بزرگترین سامانه تعرفه فارسی کالا
-  •  سامانه ارزشگذاری کالای وارداتی وصادراتی
-  •  80سال بخشنامه های امور گمرکی
-  •  سامانه هوشمند سوخت وفرآورده های نفتی
-  •  تعرفه 10رقمی کالا به زبان انگلیسی
-  •  سامانه جامع آمار
-  •  سامانه کتب ونرم افزارهای گمرکی
-  •  سامانه فعالان اقتصادی کشور
-  •  سامانه تعرفه تصویری کالا
-  •  دهکده خبری شهرک جهانی گمرک
-  •  بزرگترین پایگاه کدهای ساخت سایت ووبلاگ
-  •  پژوهشگاه علمی قرآن
-  •  HTMLبرنامه نویسی به زبان
-  •  اشعار مدیریت شهرک جهانی گمرک
-  •  سامانه هنر رزمی نین جوتسو
-  •  سامانه جامه ارزیابی مواد مخدر
-  •  سامانه خودرو برای فروش واجاره
-  •  سامانه صدور فاکتور الکترونیکی
-  •  سامانه آموزش،پژوهش وتحقیقات
-  •  سامانه مکانیزه دفاتر مدیران
-  •  سامانه مکانیزه تعاونی مرزنشینان
-  •  سامانه دایره المعاف الکترونیکی گمرک
-  •  مدرسه الکترونیک گمرک
-  •  آزمون آنلاین گمرک
-  •  سامانه اشعار معنوی وعرفانی
-  •  سامانه آزمون الکترونیکی2
-  •  سامانه تطابق اسناد ومدارک گمرک
-  •  سامانه همیار کمرگزار گمرک
-  •  سامانه همیار وکمک کارشناس صادرات
-  •  سامانه همیار وکمک کارشناس واردات

-  •  مستند ترین وعلمی ترین رزومه در گمرک کشور
-  •  سامانه فنآوری اطلاعات وارتباطات
-  •  چهل ویک گام اساسی برای نجات مناطق آزاد
-  •  مرکز آموزش وتحقیقات بازرگانی وتجاری
-  •  سیستم مکانیزه وهوشمند حسابداری
-  •  آموزش تخصصی متقاضیان کارت بازرگانی
-  •  دوره تخصصی متقاضیان کارت بازرگانی2
-  •  ثبت وضبط کلیه محمولات در گلوگاههای مرزی
-  •  سامانه مشاور املاک
-  •  برنامه ثبت تاریخ به زبان دلخواه
-  •  سامانه نگهداری حساب کارگزاران گمرکی
-  •  سامانه هوشمند پزشک یار
-  •  کتاب مقررات صادرات وواردات با محاسبات کامل
-  •  سامانه محاسبات مطالبه نامه های کسردریافتی
-  •  سامانه جامع شرکت های حمل ونقل
-  •  آموزش جامع ترخیص کالا
-  •  سامانه گواهی ها وجوزهای قانونی
-  •  سامانه کتاب مقررات صادرات وواردات
-  •  سامانه دبیرخانه مکانیزه
-  •  سامانه ساخت آسان کارت ویزیت
-  •  System program staff(Employee)
-  •  سامانه تعرفه سال2013به زبان انگلیسی
-  •  سامانه تعرفه سال2014به انگلیسی
-  •  سامانه تعرفه سال2015به زبان انگلیسی
-  •  یادداشت های توضیحی وترکیبی تعرفه
-  •  نحوه محاسبات اظهارنامه های وارداتی
-  •  سامانه تقویم سالانه
-  •  سیستم ارزشگذاری کالای وارداتی(افغانستان
-  •  سامانه تعرفه سال2010به زبان انگلیسی
-  •  سامانه تعرفه الفبایی کالا
-  •  برنامه تاکسی سرویس
-  •  سامانه بزرگترین وزیباترین گالری
-  •  سامانه هوشمند کتابخانه الکترونیک
-  •  سامانه مدیریت سفارشات فروش
-  •  سرطانی تحت عنوان (تجارت الکترونیک
-  •  مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی
-  •  سایت گمرک وتجارت
-  •  شهرک جهانی گمرک
-  •  برنامه رایگان موسسات کمک های خیریه
-  •  برنامه رایگان نصب وراه اندازی
-  •  برنامه رایگان کتابفروشی
-  •  برنامه خرده فروشی
-  •  جزییات سفارش کار کارخانه
-  •  سامانه گاراژاتومبیل
-  •  traning center
-  •  lndvdj jlhs
-  •  فروشگاه موزیک
-  •  اطلاعات محصولات
-  •  سیستم انتخاب مدیران شایسته
-  •  TEMPLATE
-  •  حسابداری شخصی
-  •  مدیریت حسابهای بانکی
-  •  مدیریت موجودی محصولات
-  •  آموزش تخصصی اینکوترمز
-  •  سامانه خودروی سواری،سنگین وراهسازی
-  •  فرهنگنامه جامع دارو
-  •  مدیریت الکترونیک فرمانداری ها
-  •  سامانه تعرفه کالا – کشور نیجریه
-  •  برنامه تنظیم وثبت پروپزال
-  •  مدرسه الکترونیک
-  •  برنامه دانشنامه شهدای ایران
-  •  مدیریت هوشمند استانداریها
-  •  Piam
-  •  سامانه بایگانی،ثبت ونگهداری اظهارنامه ها
-  •  سیستم حقوق ودستمزد بر اساس کارکرد واقعی
-  •  سیستم نگهداری حسابهای بانکی اشخاص
-  •  سامانه صدور فاکتور الکترونیکی
-  •  سیستم صدور رزرو بلیط هتل
-  •  سامانه بانک خون
-  •  نگهداری حسابهای پیتزافروشی وساندویچی
-  •  ارزشگذاری کالای وارداتی
-  •  سیستم ثبت کامیونهای ورود موقت
-  •  تالار گفتمان تخصصی،فنی ،اداری ومالی گمرک
-  •  وضعیت پست های سازمانی وشاغلین
-  •  فروشگاه اینترنتی شهرک جهانی گمرک
-  

در حال حاضر بیش از 71 کشور دنیا از 250سایت از سایت های  شهرک جهانی گمرک  ومرکز اطلاعات فنی امور گمرکی بازدید می نمایند .شما نیز از با عضویت در کانال شهرک جهانی گمرک به جمع دوستداران تجارت ،بازرگانی،گمرک،بنادر ودریانوردی و....بپیوندید وبه دنیایی از اطلاعات و دانش امور گمرکی ،بندری وترخیص کالا به صورت تخصصی دسترسی داشته باشید
شهرک جهانی گمرک در صدر کانال های تخصصی وفنی امور گمرکی وبندری ،این کانال را به دوستان خود برای ارتقاء سازمان گمرک معرفی کنید،آینده گمرک در سایه دانش تخصصی واطلاع رسانی دقیق امور گمرکی است،با ما همراه باشید
با 250 سامانه الکترونیک در رابطه با گمرک،بنادر،کشتیرانی،بازرگانی وتجارت از طریق شهرک جهانی گمرک به آدرس ذیل آسنا شوید :                                                        http://80.69.243.246:8095/menu.php
 https://telegram.me/fmailcom
شهرک جهانی گمرک
بزرگترین سامانه های هوشمند والکترونیک در زمینه امور گمرکی،بازرگانی وتجارت در بین 200 کشور دنیا

شهرک جهانی گمرک
بزرگترین سامانه های هوشمند والکترونیک در زمینه امور گمرکی،بازرگانی وتجارت در بین 200 کشور دنیا

شهرک جهانی گمرک
بزرگترین سامانه های هوشمند والکترونیک در زمینه امور گمرکی،بازرگانی وتجارت در بین 200 کشور دنیا

شهرک جهانی گمرک
بزرگترین سامانه های هوشمند والکترونیک در زمینه امور گمرکی،بازرگانی وتجارت در بین 200 کشور دنیا


سامانه هوشمند تجارت الکترونیک((سامانه پیشنهادی به دست اندرکاران اقتصادی کشور))

 

سامانه هوشمند تجارت الکترونیک((سامانه  پیشنهادی به دست اندرکاران اقتصادی کشور))

 

http://80.69.243.246:8126/samanah.pdf

 


آدرس کانال شهرک جهانی گمرک

کانال شهرک جهانی گمرک

منبع ومرجع اطلاعات امور گمرکی

مناطق آزاد تجاری-صنعتی

مناطق ویژه اقتصادی،بنادر ودریانوردی

 آدرس زیر را در جستجوگر گوگل جستجو کنید

telegram.me/fmailCom

 


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 141 صفحه بعد
آخرین مطالب ...
» آدرس تلگرام
» انجمن کارشناسان عالی امورگمرکی وبنادر
» فهرست کامل بخشنامه های واردات / صادرات از سال 1388 الی 1395
» فهرست کامل بخشنامه های واردات / صادرات از سال 1388 الی 1395
» دانشنامه ترخیص کالا در مناطق آزاد تجاری وویژه اقتصادی
» فهرست کامل بخشنامه های واردات / صادرات از سال 1388 الی 1395
» کانال شهرک جهانی گمرک در تلگرام
» کانال شهرک جهانی گمرک
» سامانه هوشمند تجارت الکترونیک((سامانه پیشنهادی به دست اندرکاران اقتصادی کشور))
» آدرس کانال شهرک جهانی گمرک
» قسمتی از سیستم کنترول احراز هویت ومالکیت پنجرهواحد ویکپارچه تجارت جهانی مدیریت هوش
» مدیریت واحد ویکپارچه گمرکات وبنادر دنیا
» تعاونی مرزنشینان سامانه الکترونیک نگهداری سهمیه
» سامانه آزمون حق العمل کاری برای آمادگی درآزمون / دارای منابع وسوالات متنوع
» سامانه یکپارچه امورگمرکی وبندری یک برنامه در یک سرور برای کل گمرکات وبنادر دنیا کلیه رویه های امور
» آزمون کارگزاران گمرک / آزمون حق العمل کاری
» خاموشی سرور شهرک جهانی گمرک در ایام عید
» سیستم معافیت وکنترول گذرنامه ای امور مسافری
» سیستم کنترول باسکول
» صدور راهنامه الکترونیک

Home | FeedBack

Copyright © 2008 LoxBlog.Com . All Rights Reserved. Translation Www.NazTarin.Com